Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
16.06.2018

Sygnatura konkursu: OA.D-1102-5/18 - konkurs na stanowisko stażysty

O G Ł O S Z E N I E

o konkursie na stanowisko stażysty (umowa o pracę na zastępstwo) w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

 
09.03.2018

Sygnatura konkursu: OA.D-1102-2/18 - konkurs na stanowisko stażysty

O G Ł O S Z E N I E

o konkursie na stanowisko stażysty - docelowo sekretarza sądowego  w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

 
16.01.2018

Sygnatura konkursu: OA.D-1102-1/18 - konkurs na stanowisko księgowego

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Księgowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie