Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Rok 2017


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 roku [2.15 MB]
 2. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2017 roku [455.80 KB]
 3. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017 roku [1.17 MB]
 4. MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawach osób osadzonych w I instancji za I półrocze 2017 roku [2.24 MB]
 5. MS-S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017 roku [1.48 MB]
 6. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2017 roku [552.91 KB]
 7. MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2017 roku [721.31 KB]
 8. MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2017 roku [494.81 KB]
 9. MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 roku [666.54 KB]
 10. MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za I półrocze 2017 roku [1.53 MB]
 11. MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych roczne 2017 [2.18 MB]
 12. MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych roczne 2017 [1.17 MB]
 13. MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej roczne 2017 [2.25 MB]
 14. MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia roczne 2017 [496.40 KB]
 15. MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej roczne 2017 [668.82 KB]
 16. MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych roczne 2017 [1.57 MB]
 17. MS-S16/18r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich roczne 2017 [1.43 MB]
 18. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych roczne 2017 [459.17 KB]
 19. MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika roczne 2017 [552.50 KB]
 20. MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej roczne 2017 [718.84 KB]
 21. MS-S60r Sprawozdanie w sprawach cywilnych roczne 2017 [746.95 KB]
 22. MS-S61r Sprawozdanie w sprawach cywilnych roczne 2017 [494.15 KB]
 23. MS-U02 Zestawienie liczby osób ubezwłasnowolnionych – Wykaz Op [994.13 KB]