Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
03.12.2021

Zapytanie ofertowe OA.D-242-8/2021

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników

 Sądu Rejonowego w Świebodzinie z lokalizacją w Świebodzinie oraz w Sulechowie.

 
02.12.2021

Zapytanie ofertowe OA.D-242-7/2021

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę najmu, instalacji i serwisu 1 szt. Samoobsługowego terminala płatniczego typu CAT.

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1.

 
25.11.2021

Zapytanie ofertowe OA.D-242-6/2021

Zaproszenie do złożenia oferty na  wykonywanie oraz dostawę pieczątek na potrzeby  Sądu Rejonowego w Świebodzinie

 
18.10.2021

zapytanie ofertowe OA.D-242-5/21

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Al. Niepodległości 9 w Sulechowie

 
17.09.2021

zapytanie ofertowe OA.D-242-4/21

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na wymianę pustaków szklanych na okna PCV wraz z montażem krat we współcześnie dobudowanym skrzydle budynku Sądu zlokalizowanym przy Park Chopina 3 w Świebodzinie. 

 
09.09.2021

zapytanie ofertowe OA.D-242-3/21

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na przegląd, serwis, stałą konserwację oraz nadzór nad kotłowniami gazowymi w trzech budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie.