Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

LICYTACJE KOMORNICZE

 
31.12.2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM O NR KW ZG1S/00029122/9

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM O NR KW ZG1S/00029122/9

 
31.12.2021

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

 
28.12.2021

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 
28.12.2021

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 
20.12.2021

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 
20.12.2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NR KW ZG2S/00001135/8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NR KW ZG2S/00001135/8