Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Rok 2019


Pliki do pobrania:

 1. S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych I półrocze [2.25 MB]
 2. S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych I półrocze [1.24 MB]
 3. S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej I półrocze [2.43 MB]
 4. S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia I półrocze [493.57 KB]
 5. S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej I półrocze [674.14 KB]
 6. S11R Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych I półrocze [1.71 MB]
 7. S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich I półrocze [1.48 MB]
 8. S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych I półrocze [381.94 KB]
 9. S23K Sprawozdanie z czynności komornika I półrocze [579.32 KB]
 10. S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej I półrocze [720.05 KB]
 11. S01R Sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2019 rok.pdf [2.24 MB]
 12. S05R Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2019 rok [1.24 MB]
 13. S06R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2019 rok [2.44 MB]
 14. S07R Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2019 rok [494.05 KB]
 15. S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2019 rok [674.68 KB]
 16. S11R Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2019 rok [1.82 MB]
 17. S16R Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2019 rok [1.50 MB]
 18. S20K Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2019 rok [465.29 KB]
 19. S23K Sprawozdanie z czynności komornika za 2019 rok [663.71 KB]
 20. S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2019 rok [720.46 KB]
 21. S62R Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za 2019 rok [720.46 KB]