Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Rok 2023


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2023 r. [2.26 MB]
 2. MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2023 r. [1.34 MB]
 3. MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2023 r. [2.41 MB]
 4. MS-S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2023 r. [564.95 KB]
 5. MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej) za I półrocze 2023 r. [672.12 KB]
 6. MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2023 r. [2.12 MB]
 7. MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2023 r. [1.60 MB]
 8. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2023 r. [496.59 KB]
 9. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2023 r. [609.57 KB]
 10. MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2023 r. [710.62 KB]
 11. S01R - Sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2023 rok [2.27 MB]
 12. S05R - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2023 rok [1.34 MB]
 13. S06R - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2023 rok [2.65 MB]
 14. S07R - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2023 rok [666.02 KB]
 15. S10R - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2023 rok [672.14 KB]
 16. S11R - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2023 rok [2.13 MB]
 17. S16R - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2023 rok [1.70 MB]
 18. S20K - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2023 rok [497.24 KB]
 19. S23K - Sprawozdanie z czynności komornika za 2023 rok [718.20 KB]
 20. S40R - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2023 rok [713.55 KB]
 21. S62R - Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za 2023 rok [551.22 KB]