Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNOŚCI

« powrót

Informacje lokalne
29.04.2022
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 6/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.

w sprawie zawieszenia działania kasy sądowej w budynku głównym Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Na podstawie § 39 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. - Regulamin urzędowania sadów powszechnych (Dz.U. z 2021 Nr 2046, tekst jednolity)
zarządzam, co następuje:
§1
Od dnia 02 maja 2022r. do odwołania zawieszam działalność kasy sądowej mieszczącej się w budynku głównym Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3.

« powrót