Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 261/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Płaza
Data: 28-10-2021
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 10:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 235/21
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Filipczak
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:10
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 302/21
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 293/21
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1225/19
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz
Data: 28-10-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 447/21
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Skurzyńska
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 381/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Płaza
Data: 28-10-2021
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 10:30
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 136/21
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Filipczak
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 295/21
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 464/20
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz