Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 211/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Płaza
Data: 28-10-2021
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 11:00
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 180/21
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński
Data: 28-10-2021
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 634/20
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 313/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 28-10-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 449/21
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Skurzyńska
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 176/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Płaza
Data: 28-10-2021
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 11:30
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI K 245/21
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Filipczak
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 830/21
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 662/21
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 265/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Płaza