Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-03-2018
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 21/18
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 23-03-2018
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1140/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 23-03-2018
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 4/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Pałetko-Misa
Data: 23-03-2018
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 08:50
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI Ko 94/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 23-03-2018
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:55
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 862/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 23-03-2018
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 591/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 23-03-2018
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 629/15
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 23-03-2018
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 624/17
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Gontarek
Data: 23-03-2018
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 1516/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Pałetko-Misa
Data: 23-03-2018
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 593/17
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik