Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

OFERTY PRACY

 
31.03.2022

Wolne stanowiska dla stażystów

Sąd Rejonowy w Świebodzinie poszukuje osób zainteresowanych odbyciem stażu w Wydziałach orzeczniczych Sądu Rejonowego w Świebodzinie przez osoby bezrobotne w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Podstawą do obycia stażu jest:

- zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie jako osoba bezrobotna,

- zgłoszenie chęci odbycia stażu w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie i otrzymanie skierowania z PUP.