Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
08.07.2024

Ogłoszenie w sprawie I Ns 229/23

Ogłoszenie w sprawie I Ns 229/23, postępowanie z wniosku Gminy Sulechów o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dnia 31.08.2020r. w Orta Nova Patrycjuszu Marszewskim, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Brodach.

 
05.07.2024

Postanowienie w sprawie I Nc 1189/23

Postanowienie w sprawie I Nc 1189/23 z powódzctwa Credit Agricole Bank Polska S.A. przeciwko Marcinowi Kordzińskiemu.

 
03.07.2024

Ogłoszenie I Ns 625/23

Ogłoszenie w sprawie I Ns 625/23 w sprawie ustanowienia dla uczestników postępowania Alicji Wierzbowskiej i Krzysztofa Wierzbowskiego, których miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Pauli Piotrowicz - pracownika Sekretariatu Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Świebodzinie. 

 
01.07.2024

Ogłoszenie w sprawie I Ns 291/24

Ogłoszenie w sprawie I Ns 291/24 prowadzonej z wniosku Julii Choromańskiej, działającej przez przedstawiciela ustawowego Ewę Choromańską o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Romualdzie Choromańskim ostatnio stale zamieszkałym w Sulechowie. 

 
28.06.2024

Ogłoszenie w sprawie I Ns 270/24

Ogłoszenie w sprawie I Ns 270/24 prowadzonej z wniosku Aleksandry Grzesiak o sporządzenie spisu inwentarza po Lucjanie Grzesiak.

 
31.05.2024

Ogłoszenie w sprawie I Ns 187/24

Ogłoszenie w sprawie I Ns 187/24 z wniosku Renaty Luther o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Janie Koleśnik mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Sulechowie.