Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Rok 2022


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2022r. [2.25 MB]
 2. MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2022r. [1.33 MB]
 3. MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2022r. [2.38 MB]
 4. MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2022r. [566.30 KB]
 5. MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2022r. [671.86 KB]
 6. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2022r. [477.87 KB]
 7. MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2022r. [699.05 KB]
 8. MS-S62r Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za 2022r. [550.78 KB]
 9. MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2022r. [2.12 MB]
 10. MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2022r. [1.60 MB]
 11. MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia [566.30 KB]
 12. MS-Kom23 Komornik Sądowy Artur Łukomski [4.78 MB]
 13. CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO Artur Łukomski [12.37 MB]
 14. MS-Kom23 Komornik Sądowy Eliza Noworyta [4.09 MB]
 15. CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO Eliza Noworyta [12.19 MB]
 16. MS-Kom23 Komornik Sądowy Marcin Ratyński [8.00 MB]
 17. CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO Marcin Ratyński [3.97 MB]
 18. MS-Kom23 Komornik Sądowy Mateusz Nawrocki [4.01 MB]
 19. CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO Mateusz Nawrocki [10.66 MB]
 20. MS-Kom23 Komornik Sądowy Mateusz Dogoda [3.70 MB]
 21. CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO Mateusz Dogoda [11.58 MB]
 22. CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO Maciej Barski [11.18 MB]