Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny, ul. Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin

Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z I Wydziału Cywilnego i IV Wydziału Pracy.

Przewodniczący Wydziału SSR Kamil Zawistowski nr pok. 17
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 12:00


Kierownik Sekretariatu Katarzyna Koziarska nr pok. 12
tel. 68 381-94-65, fax. 68 381 91 20, e-mail: wydzial1@swiebodzin.sr.gov.pl
Sekretariat przyjmuje interesantów

w poniedziałki od 11:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00

Informacja w sprawach z rep. Co, N pod numerem telefonu 68/381 94 57 (pokój nr 14)

Informacja w sprawach z rep. Ns, C pod numerem telefonu 68/381 94 57, 381 91 45, 68 381 91 25 (pokój nr 14, 44, 2)

Informacja w sprawach z rep. Nc pod numerem telefonu 68/381 94 63 (pokój nr 15)

W sekretariacie Wydziału strony mogą zapoznawać się z aktami spraw. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie kierownika sekretariatu (telefonicznie bądź drogą elektroniczną) o chęci przeglądania akt, podanie ich sygnatury oraz ustalenie z kierownikiem sekretariatu terminu stawienia się w Wydziale.