Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

Sąd Rejonowy w Świebodzinie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić.