Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Godziny urzędowania

W poniedziałki w godzinach od 7.30 do 18.00

Od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

Kasa sądu (pok. nr 11) nieczynna do odwołania

Istnieje możliwość dokonania opłat za pośrednictwem Samoobsługowego terminala płatniczego (opłatomatu) znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego, Park Chopina 3, na parterze.

Opłaty sądowe można dokonywać także przez portal e-Płatności dostępny pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

Zgodnie z § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408 z późn. zm.) realizacja wpłat bezgotówkowych możliwa jest w przypadku uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych na rachunek bieżący dochodów sądu.

 

Biuro Obsługi Interesantów (pok. nr 10)

Godziny przyjęć interesantów:

W poniedziałki od 8:00 do 18:00

Od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

przerwa: od 12.00 do 12.15

 

Biuro Podawcze Sądu - Park Chopina 3, Świebodzin (pok. nr 3)

Godziny przyjęć interesantów:

W poniedziałki od 8.00 do 18.00

Od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

 

Biuro Podawcze Sądu - Aleja Niepodległości 9, Sulechów (pok. nr 7)

Godziny przyjęć interesantów:

Od poniedziałku do piątku do 9.00 do 13.00

W pozostałych godzinach urzędowania Sądu obsługę Biura Podawczego prowadzą pracownicy VI Wydziału Karnego i VII Wydziału Ksiąg Wieczystych w sekretariatach.

 

Biuro Podawcze V Wydział Ksiąg Wieczystych -  ul. Wałowa 11, Świebodzin (pok. nr 4)

oraz

Biuro Podawcze VII Zamiejscowego Wydział Ksiąg Wieczystych -  Al. Niepodległości 9, Sulechów (pok. nr 6)

Godziny przyjęć interesantów:

W poniedziałki od 8.00 do 18.00

Od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30