Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Weronika Gałązka

tel. 68 381 94 50,  fax. 68 381 91 20,
e-mail: administracja@swiebodzin.sr.gov.pl
nr  pok. 19

 

Do zakresu działania oddziału należy w szczególności:

1. Sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów.

2. Sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego.

3. Sprawy kuratorów społecznych.

4. Sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników.

5. Sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów.

6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości.

7. Prowadzenie biura podawczego.

8. Nadzór nad archiwum zakładowym.

9. Prowadzenie sekretariatu prezesa i dyrektora sądu.

10. Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.

11. Sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu.

12. Administrowanie nieruchomościami sądu.

13. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu.

14. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

15. Realizowanie zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw.

16. Obsługa sieci i systemów informatycznych sądu.