Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Konta bankowe

Konta bankowe

Dochody budżetowe

(opłaty sądowe od wniosków i pozwów, opłaty od środków zaskarżenia, grzywny, zaliczki na badania RODK

NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

15 1010 1704 0047 9222 3100 0000

Sumy na zlecenie (zaliczki sądowe)

(zaliczki na koszty opinii biegłych sądowych, tłumaczenia, wynagrodzenia kuratorów, opłaty za wpis postanowienia do Rejestru Spadkowego)

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra

82 1130 1222 0030 2045 9720 0004

Sumy depozytowe

(kaucje, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, wadia)

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra

63 1130 1017 0021 1002 8590 0004 (waluta PLN)

36 1130 1017 0021 1002 8590 0005 (waluta USD)

20 1130 1017 0021 1002 8590 0002 (waluta EUR)

47 1130 1017 0021 1002 8590 0001(waluta CHF)

90 1130 1017 0021 1002 8590 0003(waluta GBP)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

(nawiązki, świadczenia pieniężne)

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra

66 1130 1222 0030 2045 9720 0001

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

35 1010 1704 0047 9218 9110 0000

BIC NBPLPLPW

Od 1 stycznia 2015 roku nie ma możliwości wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie Sądu. Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao SA. na następujące numery rachunków bankowych:

NUMERY KONT SUM DEPOZYTOWYCH dla wpłat dokonywanych wyłącznie gotówką.

Pekao SA: 93 1240 6957 0111 0000 0000 0905 PLN

Pekao SA: 61 1240 6957 0787 0000 0000 0176 USD

Pekao SA: 14 1240 6957 0978 0000 0000 0202 EUR

Pekao SA: 95 1240 6957 0797 0000 0000 0131 CHF

Pekao SA: 09 1240 6957 0789 0000 0000 0139 GBP

W opisie wpłaty dla wszystkich rachunków prosimy wskazywać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy, co znacznie ułatwi przepływ informacji oraz przyspieszy załatwienie sprawy.