Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Rok 2021


Pliki do pobrania:

 1. MS Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2021 [571.06 KB]
 2. MS S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2021 [2.35 MB]
 3. MS S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2021 [1.32 MB]
 4. MS S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2021 [2.25 MB]
 5. MS S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2021 [556.36 KB]
 6. MS S10r SPRAWOZDANIE z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2021 [663.23 KB]
 7. MS S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2021 [1.93 MB]
 8. MS S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2021 [1.59 MB]
 9. MS S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2021 [388.47 KB]
 10. MS S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sadowej za I półrocze 2021 [698.91 KB]
 11. MS Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za rok 2021 [572.08 KB]
 12. MS S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2021 [2.24 MB]
 13. MS S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykończeniowych za rok 2021 [1.32 MB]
 14. MS S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2021 [2.37 MB]
 15. MS S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2021 [556.85 KB]
 16. MS S10r SPRAWOZDANIE z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2021 [663.58 KB]
 17. MS S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2021 [1.93 MB]
 18. MS S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2021 [1.60 MB]
 19. MS S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2021 [388.49 KB]
 20. MS S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sadowej za rok 2021 [699.12 KB]
 21. MS S62r SPRAWOZDANIE w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2021 [550.77 KB]