Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 02-08-2021
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 73/21
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 02-08-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 241/20
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 02-08-2021
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 243/20
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 02-08-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 121/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 02-08-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 524/20
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 02-08-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 174/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 02-08-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 13:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 172/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 02-08-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 14:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 126/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska