Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 06-02-2023
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:50
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 139/22
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 06-02-2023
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 708/22
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 06-02-2023
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 627/22
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 06-02-2023
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 204/22
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 06-02-2023
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 432/22
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 06-02-2023
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 316/21
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 06-02-2023
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
odwołana
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 523/21
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 06-02-2023
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 527/22
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 06-02-2023
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 508/22
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 06-02-2023
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 12:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 402/22
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz