Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-05-2022
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 126/22
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 20-05-2022
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 10/22
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Pałetko-Misa
Data: 20-05-2022
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 547/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 20-05-2022
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 514/20
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 20-05-2022
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 505/20
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Gontarek
Data: 20-05-2022
Sala: 7, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 398/21
Skład orzekający: Przewodniczący Kamil Zawistowski
Data: 20-05-2022
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 514/21
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 20-05-2022
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 5/22
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Pałetko-Misa
Data: 20-05-2022
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 363/21
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Felka-Duszczak
Data: 20-05-2022
Sala: 42, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 289/20
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Gontarek