Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 11, ul. Niepodległości 9
Godzina: 08:30
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI Ko 644/21
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Filipczak
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1017/21
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 08:40
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI Ko 568/21
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński
Data: 28-10-2021
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1199/19
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 28-10-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 719/21
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz
Data: 28-10-2021
Sala: 9, ul. Niepodległości 9
Godzina: 08:50
Wydział: VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Sygnatura sprawy: VI Ko 569/21
Skład orzekający: Przewodniczący Piotr Lubryczyński
Data: 28-10-2021
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 213/21
Skład orzekający: Przewodniczący Rafał Augustynowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 143/21
Skład orzekający: Przewodniczący Elżbieta Skurzyńska
Data: 28-10-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 814/20
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz
Data: 28-10-2021
Sala: 6, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 219/19
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz