Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 26-09-2022
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 426/22
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Pieniek
Data: 26-09-2022
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 204/22
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 26-09-2022
Sala: 24, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 575/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Nikiel-Rzadkowska
Data: 26-09-2022
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 60/21
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 26-09-2022
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 144/22
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 26-09-2022
Sala: oględziny, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 109/21
Skład orzekający: Przewodniczący Barbara Tracz
Data: 26-09-2022
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 298/22
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 26-09-2022
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 389/20
Skład orzekający: Przewodniczący Beata Augustynowicz
Data: 26-09-2022
Sala: 43, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 259/22
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Mostowik
Data: 26-09-2022
Sala: 1, ul. Park Chopina 3
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 397/22
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Pałetko-Misa