Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Wałowa 11, 66-200 Świebodzin

Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz spraw wieczysto księgowych dla gmin : Świebodzin, Szczaniec, Zbąszynek, Skąpe, Lubrza, Łagów.rzewodniczący Wydziału SSR Beata Pieniek nr pok. 7
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy poniedziałek w godz. od 11:00 do 13:00

Przewodniczący Wydziału Piotr Jamróz nr pok. 7
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdą środę w godz. od 11:00 do 13:00

Kierownik Sekretariatu Agnieszka Zgliniecka nr pok. 8
tel. 68 382 52 01, fax. 68 381 91 20, e-mail: wydzial5@swiebodzin.sr.gov.pl

Biuro Podawcze nr pok. 4
tel. 68 382 52 00

Sekretariat nr pok. 9

Sekreteriat przyjmuje interesantów w poniedziałki od 8:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 14:30
tel. 68 32 52 03

W sekretariacie Wydziału strony mogą zapoznawać się z aktami spraw. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie kierownika sekretariatu (telefonicznie bądź drogą elektroniczną) o chęci przeglądania akt, podanie ich sygnatury oraz ustalenie z kierownikiem sekretariatu terminu stawienia się w Wydziale.