Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Oddział Finansowy

Kierownik Oddziału Finansowego

Główny Księgowy Urszula Chmielewska

tel. 68 381 91 33, fax 68 381 91 20

tel. 68 381 94 62, 

pok. 5

E-mail: finanse@swiebodzin.sr.gov.pl

E-mail: urszula.chmielewska@swiebodzin.sr.gov.pl

 

Do zakresu działania Oddziału Finansowego należy w szczególności:

  1. opracowanie projektu budżetu Sądu Rejonowego,
  2. wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego,
  3. prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego,
  4. kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.