Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNOŚCI

 
04.07.2024

OGŁOSZENIE A.233.1.2024

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

Informacje państwowe
24.05.2024
Informacje państwowe

Ogłoszenie

o naborze kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Informacje państwowe
27.12.2023
Informacje państwowe

Obsługa informatyczna w sądzie

W związku z reorganizacją służb informatycznych w resorcie sprawiedliwości, z dniem 01 stycznia 2024, właściwą komórką realizującą zadania informatyczne dla sądów apelacji poznańskiej jest I Oddział Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Informacje dotyczące zadań realizowanych przez I Oddział Informatyczny, znajdują się na stronie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.


Link do strony oddziału informatycznego na stronie poznan.sa.gov.pl
https://poznan.sa.gov.pl/oddzialy-i-sekcje,m,mg,2,74

 

 
23.11.2023

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

Uprzejmie informujemy, że pismem z dnia 21 listopada 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zwrócił się do:

-       Urzędu Miejskiego w Babimoście

-       Urzędu Gminy Bojadła

-       Urzędu Gminy Lubrza

-       Urzędu Gminy Łagów

-       Urzędu Gminy Skąpe

-       Urzędu Miejskiego w Sulechowie

-       Urzędu Gminy Szczaniec

-       Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

-       Urzędu Gminy Trzebiechów

-       Urzędu Miejskiego w Zbąszynku

 

o dokonanie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na kadencję 2024-2027.

Informacje państwowe
21.08.2023
Informacje państwowe

PROJEKT

"Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne"

Serwis www
04.08.2023
Serwis www

ZARZĄDZENIE Nr 14/2023 Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 03 sierpnia 2023 roku

w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji poznańskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym