Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Biultetyn Informacji Publicznych
12.01.2023
Biultetyn Informacji Publicznych

ZP-1/2023

Postępowanie w trybie podstawowym
Numer postępowania ZP-1/2023

Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem oraz wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Rejonowego w Świebodzinie

 
23.12.2022

Zapytanie ofertowe OA.D-242-17/2022

Zaproszenie do złożenia oferty na  usługi w zakresie konserwacji i opieki serwisowej nad systemami sygnalizacji pożaru, napadu i włamania zainstalowanymi w trzech budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie.