Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Biultetyn Informacji Publicznych
29.12.2023
Biultetyn Informacji Publicznych

ZP-5/2023

Postępowanie w trybie podstawowym
Numer postępowania ZP-5/2023

Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem oraz wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Biultetyn Informacji Publicznych
30.05.2023
Biultetyn Informacji Publicznych

ZP-3/2023

Postępowanie w trybie podstawowym
Numer postępowania ZP-3/2023

Usługa sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Świebodzinie