Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
18.10.2021

zapytanie ofertowe OA.D-242-5/21

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Al. Niepodległości 9 w Sulechowie

 
17.09.2021

zapytanie ofertowe OA.D-242-4/21

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na wymianę pustaków szklanych na okna PCV wraz z montażem krat we współcześnie dobudowanym skrzydle budynku Sądu zlokalizowanym przy Park Chopina 3 w Świebodzinie. 

 
09.09.2021

zapytanie ofertowe OA.D-242-3/21

Sąd Rejonowy w Świebodzinie zaprasza do złożenia oferty na przegląd, serwis, stałą konserwację oraz nadzór nad kotłowniami gazowymi w trzech budynkach Sądu Rejonowego w Świebodzinie.