Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Biultetyn Informacji Publicznych
02.07.2024
Biultetyn Informacji Publicznych
Biultetyn Informacji Publicznych
25.06.2024
Biultetyn Informacji Publicznych

Usługa sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Świebodzinie

A.261.1.2024

Postępowanie w trybie podstawowym
Numer postępowania A.261.1.2024
 

 
 
28.05.2024

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

 
13.05.2024

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - unieważnione

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Biultetyn Informacji Publicznych
29.12.2023
Biultetyn Informacji Publicznych

ZP-5/2023

Postępowanie w trybie podstawowym
Numer postępowania ZP-5/2023

Usługa ochrony osób i mienia wraz z monitoringiem oraz wsparciem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Biultetyn Informacji Publicznych
30.05.2023
Biultetyn Informacji Publicznych

ZP-3/2023

Postępowanie w trybie podstawowym
Numer postępowania ZP-3/2023

Usługa sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Świebodzinie