Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156).

Ustawa ta wprowadziła do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) nowe odrębne postępowanie (art.50528- 50537) – elektroniczne postępowanie upominawcze – mające charakter nakazu zapłaty, w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowania upominawczym jest Sąd Rejonowy w Lublinie – XVI Wydział Cywilny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1728).

Sądem właściwym do rozpoznawania zażaleń jest Sąd Okręgowy w Lublinie – II Wydział Cywilny Odwoławczy, zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wskazania wydziału sądu okręgowego rozpoznającego środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. Urz. MS Nr 14, poz. 142).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.e-sad.gov.pl

 

 

W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 654), która wprowadza nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło akcję informacyjną nt. EPU.

 

Wszelkie informacje znajdują się na stronie:
http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/

 


Pliki do pobrania:

  1. Broszura MS [2.72 MB]