Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Lista ławników

KADENCJA 2019-2023

l.p.

Imię i nazwisko

Wydział

1

Biernacka Anna Małgorzata

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

2

Kokocińska Sabina

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

3

Kozakiewicz Maria Kazimiera

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

4

Nowicka Joanna

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

5

Szeląg Halina

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

6

Wagner Agnieszka Joanna

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

7

Zdanowicz-Bączkiewicz Teresa

IV Wydział Pracy

8

Chomiak Paweł

IV Wydział Pracy

9

Giecołd Jan Józef

IV Wydział Pracy

10

Lis Bożena

IV Wydział Pracy

11

Piątyszek-Pych Alina

IV Wydział Pracy

12

Polaczek Artur

IV Wydział Pracy