Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Biuro Obsługi Interesantów

Tel. 68 38 194 64

email: boi@swiebodzin.sr.gov.pl

 

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałki od godziny 08:00 do godziny 18:00

Od wtorku do piątku od godziny 08:00 do godziny 15:00

Przerwa od godziny 12:00 do godziny 12:15

 

Dane adresowe:

Park Chopina 3

66-200 Świebodzin

Parter pokój 10

 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji o aktualnym stanie sprawy, która toczy się w Sądzie, wymaganiach dotyczących wszelkich pism kierowanych do Sądu oraz wysokości opłat.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych, ustawie o ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę https://wsoi.ms.gov.pl (otwiera się w nowym oknie) zawierającą wzory pism sądowych wraz z informacjami.