Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie, Al. Niepodległości 9, 66-100 Sulechów

Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz spraw wieczystoksięgowych dla gmin: Sulechów, Bojadła, Babimost, Kargowa, Trzebiechów.rzewodniczący Wydziału SSR Piotr Filipczak pok. 18
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy wtorek w godz. od 11:00 do 13:00

Przewodniczący Wydziału Marek Lepak nr pok. 5
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdą środę w godz. od 11:00 do 13:00

Kierownik Sekretariatu Magda Maj pok. 3
tel. 68 385 98 82, fax. 68 381 91 20, e-mail: wydzial7@swiebodzin.sr.gov.pl

Biuro Podawcze pok. 6
tel. 68 385 98 81

Sekretariat nr pok. 3

Sekretariat przyjnuje interesantów w poniedziałki od 8:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 14:30
tel.68 385 98 82

W sekretariacie Wydziału strony mogą zapoznawać się z aktami spraw. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie kierownika sekretariatu (telefonicznie bądź drogą elektroniczną) o chęci przeglądania akt, podanie ich sygnatury oraz ustalenie z kierownikiem sekretariatu terminu stawienia się w Wydziale.