Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

STANDARDY OBSŁUGI INTERESANTA

Standardy obsługi interesanta

 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło portal poświęcony standardom obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, dostępny pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl/

W ramach standaryzacji procedur zostały ustalone jednolite wytyczne w zakresie sposobu postępowania podczas obsługi interesanta, a także co do zakresu informacji udzielanych w określonych rodzajach spraw, z którymi interesanci najczęściej trafiają do sądu.

Ważnym aspektem wdrożenia standardów obsługi interesanta w sądach powszechnych, nie tylko wizerunkowym, jest usprawnienie komunikacji z interesantem, szczególnie z  interesantem z niepełnosprawnościami, poprzez zamieszczenie na ww. portalu internetowym katalogu usług z kartami usług dla interesantów poszczególnych szczebli sądów (aktualizowanego cyklicznie, w zależności od zmieniającego się stanu prawnego).

Za aktualizację elektronicznych wersji kart usług wraz ze wzorami oraz procedur zamieszczonych na ww. portalu internetowym odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.

Katalog usług i karty usług są dostępne w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Standardy Obsługi Interesanta oraz katalog usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowane i udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości zostały wdrożone w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 5/PD/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.