Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Rok 2018


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych I półrocze [2.21 MB]
 2. MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych I półrocze 2018 [1.20 MB]
 3. MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej I półrocze 2018 [2.24 MB]
 4. MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia I półrocze 2018 [496.27 KB]
 5. MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej I półrocze 2018 [667.22 KB]
 6. MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych I półrocze 2018 [1.59 MB]
 7. MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich I półrocze 2018 [1.53 MB]
 8. MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych I półrocze [382.35 KB]
 9. MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika I półrocze 2018 [552.74 KB]
 10. MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej I półrocze 2018 [726.28 KB]
 11. MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych roczne 2018 [2.22 MB]
 12. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych roczne 2018 [1.21 MB]
 13. MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej roczne 2018 [2.25 MB]
 14. MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia roczne 2018 [494.52 KB]
 15. MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej roczne 2018 [666.22 KB]
 16. MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych roczne 2018 [1.61 MB]
 17. MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich roczne 2018 [1.55 MB]
 18. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych roczne 2018 [382.35 KB]
 19. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika roczne 2018 [553.10 KB]
 20. MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej roczne 2018 [725.93 KB]
 21. MS-S62r SPRAWOZDANIE w sprawach reprywatyzacyjnych roczne 2018 [550.77 KB]