Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

OSOBY FUNKCYJNE

I WYDZIAŁ CYWILNY

SSR Pan Kamil Zawistowski – Przewodniczący Wydziału

Pani Katarzyna Koziarska – Kierownik Sekretariatu

II WYDZIAŁ KARNY

SSR Pan Jacek Płaza – Przewodniczący Wydziału

Pani Anna Dzięcioł – Kierownik Sekretariatu

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

SSR Pani Elżbieta Skurzyńska – Przewodniczący Wydziału

Pani Ewa Tołłoczko – Kierownik Sekretariatu

IV WYDZIAŁ PRACY

SSR Pani Agnieszka Pałetko-Misa – Przewodniczący Wydziału

Pani Wioletta Ziobro – Kierownik Sekretariatu

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Starszy referendarz sądowy Pan Piotr Jamróz – Przewodniczący Wydziału

Pani Agnieszka Zgliniecka – Kierownik Sekretariatu

VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KARNY

SSR Pan Piotr Lubryczyński – Przewodniczący Wydziału

Pani Marlena Radomska – Kierownik Sekretariatu

VII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

Referendarz sądowy Pan Marek Lepak – Przewodniczący Wydziału

Pani Magda Maj – Kierownik Sekretariatu

I ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

Pani Dorota Winiarz – Kierownik Zespołu

II ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

Pani Bogusława Gmiąt – Kierownik Zespołu

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Pani Weronika Gałązka – Kierownik Oddziału

ODDZIAŁ FINANSOWY

Pani Urszula Chmielewska