Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych

Siedziba

Sąd Rejonowy w Świebodzinie

66-200  Świebodzin, ul. Park Chopina 3

Sekretariat Zespołu

pok. 49, tel 68 381 91 40, fax. 68 381 91 20

email: zkss2@swiebodzin.sr.gov.pl

 

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Bogusława Gmiąt

pok. 49, tel. 68 381-91-40, kom. 606-844-689

email: boguslawa.gmiat@swiebodzin.sr.gov.pl

godziny przyjęć interesantów :

poniedziałek, środa, czwartek 8.30-15.30

 

Kuratorzy zawodowi:

Alicja Bogiel-Gromadzka, poniedziałek (10.30-15.30), środa (8.30-13.30)

pok. 38,  tel. 68 381-91-40, kom. 515-325-779

email: alicja.bogiel-gromadzka@swiebodzin.sr.gov.pl

Sylwia Gucwa, wtorek (10.30-15.30), piątek (8.30-13.30)

pok. 38,  tel. 68 381-91-40, kom. 515-325-736

email: sylwia.gucwa@swiebodzin.sr.gov.pl

Małgorzata Świgoń-Prządka, poniedziałek (10.30-15.30), środa (8.30-15.30), czwartek (10.30-15.30)

pok. 47,  tel. 68 381-91-41, kom. 515-325-783

email: malgorzata.swigon-przadka@swiebodzin.sr.gov.pl

Irena Korotyniec, wtorek (10.30-15.30), piątek (7.30-12.30)

pok. 47,  tel. 68 381-91-41, kom. 506-055-287

email: irena.korotyniec@swiebodzin.sr.gov.pl

Grażyna Łabędzka, wtorek (8.30-13.30), piątek (10.30-15.30)

pok. 39,  tel. 68 381-91-40, kom. 515-325-727

email: grazyna.labedzka@swiebodzin.sr.gov.pl

Agnieszka Krepska, środa (7.30-12.30), czwartek (10.30-15.30)

pok. 39,  tel. 68 381-91-40, kom. 515-325-743

email: agnieszka.krepska@swiebodzin.sr.gov.pl

Grzegorz Jurgielewicz, wtorek (7.30-12.30), piątek (10.30-15.30)

pok. 49,  tel. 68 381-91-40, kom. 506-055-272

email: grzegorz.jurgielewicz@swiebodzin.sr.gov.pl