Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin

Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, a ponadto do rozpoznawania spraw dotyczących egzekucji należności sądowych z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Przewodniczący Wydziału SSR Elżbieta Skurzyńska nr pok. 35
przyjmuje interesantów w budynku Sądu ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 10:00 do 12:00


Kierownik Sekretariatu Ewa Tołłoczko nr pok. 33
tel. 68 381 91 35, fax. 68 381 91 20, e-mail: wydzial3@swiebodzin.sr.gov.pl

tel. 68 381 91 34

Sekretariat przyjmuje interesantów

w poniedziałki od 11:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00

W sekretariacie Wydziału strony mogą zapoznawać się z aktami spraw. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie kierownika sekretariatu (telefonicznie bądź drogą elektroniczną) o chęci przeglądania akt, podanie ich sygnatury oraz ustalenie z kierownikiem sekretariatu terminu stawienia się w Wydziale.