Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Rok 2020


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2020 r. [1.63 MB]
 2. MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2020 r. [1.00 MB]
 3. MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2020 r. [2.05 MB]
 4. MS-S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2020 r. [436.61 KB]
 5. MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2020 r. [529.99 KB]
 6. MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2020 r. [1.48 MB]
 7. MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2020 r. [1.28 MB]
 8. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2020 r. [252.34 KB]
 9. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2020 r. [402.90 KB]
 10. MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2020 r. [502.07 KB]
 11. MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2020 r. [1.67 MB]
 12. MS-S5r SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2020 r. [1.00 MB]
 13. MS-S6r SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2020 r. [2.08 MB]
 14. MS-S7r SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2020 r. [441.90 KB]
 15. MS-S10r SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2020 r. [530.56 KB]
 16. MS-S11-12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2020 r. [1.47 MB]
 17. MS-S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2020 r. [1.29 MB]
 18. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2020 r. [254.95 KB]
 19. MS-S40r SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2020 r. [482.76 KB]
 20. MS-S62r SPRAWOZDANIE w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2020 r. [243.37 KB]
 21. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za rok 2020 r. [399.94 KB]