Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Kontakt z sądami zagranicznymi

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, osobą wyznaczoną do spraw kontaktów między sądami polskimi w ramach apelacji poznańskiej, a sądami podległymi Wyższemu Sądowi Brandenburskiemu jest:

asystent sędziego
Maria Iwaszkiewicz-Trzebiniak
tel. +48 68 381 94 52
maria.iwaszkiewicz-trzebiniak@swiebodzin.sr.gov.pl