Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

IV Wydział Pracy

IV Wydział Pracy, ul. Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin

Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy.

Przewodniczący Wydziału SSR Agnieszka Pałetko-Misa
przyjmuje interesantów w budynku Sądu w każdy wtorek w godz. od 10:00 do 12:00


Kierownik Sekretariatu Wioleta Ziobro nr pok. 2
tel. 68 381-91-25, fax. 68 381 91 20, e-mail: wydzial4@swiebodzin.sr.gov.pl

Sekretariat przyjmuje interesantów

w poniedziałki od 11:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00

W sekretariacie Wydziału strony mogą zapoznawać się z aktami spraw. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie kierownika sekretariatu (telefonicznie bądź drogą elektroniczną) o chęci przeglądania akt, podanie ich sygnatury oraz ustalenie z kierownikiem sekretariatu terminu stawienia się w Wydziale.