Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Przyjazny Pokój Przesłuchań

Przyjazny Pokój Przesłuchań jest pomieszczeniem przystosowanym do prowadzenia przesłuchań w warunkach przyjaznych osobie przesłuchiwanej, zapewniając jej komfort i poczucie bezpieczeństwa. Jest to kluczowe przy zapobieganiu ponownemu doświadczaniu przez osoby pokrzywdzone lub będące świadkiem przestępstwa stresujących przeżyć.

Przyjazny Pokój Przesłuchań jest niezastąpiony w przypadku, gdy organy wymiaru sprawiedliwości mają do czynienia z osobami, które mogą być słuchane tylko jeden raz, np. dziećmi lub dorosłymi, będącymi ofiarami przestępstw na tle seksualnym.

Przyjazny Pokój Przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie zorganizowany jest następująco:

1. Pomieszczenie przesłuchań, przeznaczone do przeprowadzenia przesłuchania świadka przez sędziego przy udziale biegłego psychologa oraz zapewniające możliwość aktywnego spędzenia czasu przed przesłuchaniem w towarzystwie opiekuna. Pomieszczenie wyposażone jest w kamerę szerokokątną oraz mikrofon pojemnościowy oraz lustro weneckie.

2. Pomieszczenie techniczne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt audiowizualny służący do podglądu oraz rejestracji dźwięku i obrazu z przesłuchania.

Przyjazny pokój przesłuchań zlokalizowany jest w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3.