Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

Rok 2016

 


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2016 roku [1.88 MB]
 2. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2016 rok [1.89 MB]
 3. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2016 roku [359.72 KB]
 4. MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2016 rok [359.86 KB]
 5. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2016 roku [1.02 MB]
 6. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2016 rok [1.02 MB]
 7. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawach osób osadzonych w I instancji za I półrocze 2016 roku [2.08 MB]
 8. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawach osób osadzonych w I instancji za 2016 rok [2.09 MB]
 9. MS-S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2016 roku [1.41 MB]
 10. MS-S16-18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2016 rok [1.41 MB]
 11. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za I półrocze 2016 roku [551.62 KB]
 12. MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2016 rok [551.05 KB]
 13. MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2016 roku [721.13 KB]
 14. MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2016 rok [721.46 KB]
 15. MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2016 roku [495.42 KB]
 16. MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2016 rok [496.39 KB]
 17. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016 roku [662.54 KB]
 18. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2016 rok [662.90 KB]
 19. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za I półrocze 2016 roku [1.46 MB]
 20. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy za 2016 rok [1.47 MB]