Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

100-lecie Polskiej Kurateli Sądowej

W 2019 r. obchodzimy 100-lecie Polskiej Kurateli Sądowej

W dniu 7 lutego 1919 roku został wydany dekret o powołaniu Sądów dla Nieletnich i urzędów stałych opiekunów sądowych przy tych sądach, który zostały podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku. Sto lat temu zaczęła tworzyć się historia Polskiej Kurateli Sądowej, która trwa, i której jesteśmy uczestnikami. Historia ta pokazała jak ważną i odpowiedzialną jest funkcja kuratora sądowego w naszym społeczeństwie.

 

Podpis pod starymi fotografiami- Fotografie: „Łódź w ilustracji”, 1930 rok, ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

 

Jako załączniki zdjęcia i uchwała senatu