Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNOŚCI

Informacje państwowe
09.02.2021
Informacje państwowe

Cyberbezpieczeństwo - Informacje

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2) Ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa,
Sąd Rejonowy w  Świebodzinie podaje następujące informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa:

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Stanowi również zespół zagadnień związanych z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni.

Informacje państwowe
22.06.2020
Informacje państwowe

Komunikat w związku z opracowaniem zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

Komunikat w związku z opracowaniem Zaleceń Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem

Informacje państwowe
22.06.2020
Informacje państwowe
Informacje państwowe
22.06.2020
Informacje państwowe

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (aktualny na dzień 1 czerwca 2020 r.)

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

 
05.02.2020

Zarządzenie nr 4/PD/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świebodzinie
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

 
30.01.2020

ZARZĄDZENIE NR 3/PD/2020

PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

z dnia 29 stycznia 2020r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad pełnienia dyżurów przez Sędziów i Urzędników Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia

30 października 2014r.