Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNOŚCI

« powrót

Informacje lokalne
25.10.2021
Informacje lokalne

Dzień wolny

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 17/2021 z dnia 22 października 202Ir. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019, poz. 1141)
zarządzam, co następuje:
§1
Dzień 7 stycznia 2022r. ustalam dniem wolnym od pracy bez obowiązku jego odpracowania za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022r.,
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Świebodzin, 22 października 202Ir.

« powrót