Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNOŚCI

« powrót

Informacje państwowe
26.04.2018
Informacje państwowe

Zmiana w opłatach sądowych

Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sadowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyspiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności.

Dlatego

tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

E-znaki opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich)

odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe raz.

Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę internetową

https://oplaty.ms.gov.pl

UWAGA

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów

nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie – decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować w formie elektronicznej

E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowanie w Sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności – Portal e-Płatności pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl umożliwia również bezpośrednie uiszczenie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązująca i dopuszczalna forma wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostaje również wpłata w formie bezgotówkowej – tradycyjny przelew na rachunek bankowy.

« powrót