Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

AKTUALNOŚCI

Informacje lokalne
25.11.2021
Informacje lokalne

OA.D-235-2/2021 - OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019.2004) zwanego dalej „Rozporządzeniem", Sąd Rejonowy w Świebodzinie informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny jednostkom spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu oraz do sprzedaży, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Serwis www
08.11.2021
Serwis www

Komunikat w sprawie kont na portalach społecznościowych

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Świebodzinie nigdy nie utworzył i nie posiada własnego konta na żadnym z portali społecznościowych.
Jedyną rzeczywistą stroną sądu jest niniejsza strona pod adresem: www.swiebodzin.sr.gov.pl

Informacje lokalne
25.10.2021
Informacje lokalne

Dzień wolny

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 17/2021 z dnia 22 października 202Ir. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Serwis www
28.06.2021
Serwis www

ZARZĄDZENIE Nr 14/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji poznańskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym.

Informacje lokalne
06.05.2021
Informacje lokalne

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie Nr 8/2021 z dnia 4 maja 2021r.

w sprawie dalszego czasowego zamknięcia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie.