Rodzina 500+
Tłumacz online języka migowego

WAŻNE STRONY

Linki do ważnych instytucji


Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
https://www.trybunal.gov.pl/

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
http://www.wsa.poznan.pl

Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?idt=1266

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze
http://www.adwokatura.zgora.pl

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://www.kirp.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze
http://www.zielonagora.oirp.lex.pl

Krajowa Rada Notarialna
http://www.krn.org.pl/index.htm

Regionalna Izba Notarialna
http://www.rejent.poznan.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
http://strona.udskior.gov.pl

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html